Christchurch Samoan Golf Association

 

Joe Ah Kuoi - Senior Champion, Christchurch Samoan Association

Joe Ah Kuoi – Senior Champion, Christchurch Samoan Association

IMG_3085IMG_3091IMG_3080IMG_3079IMG_3072IMG_3087IMG_3085IMG_3083